Wróżbita Zygfryd
Niedostępna

Wróżbita Zygfryd

Więcej o wróżbicie Zygfryd :


Zajmuje się przepowiadaniem przyszłości od wielu lat. Mam dużą wiedzę parapsychologiczną dzięki przynależności rodzinnej, jak również własnemu doświadczeniu.

Od lat dzieciństwa towarzyszy mi przeczucie, co do wydarzeń, które nastąpią. Moja babcia również wróżyła i przepowiadała przyszłość czyli jest to dar przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Dar jasnowidzenia, Tarot, runy, karty klasyczne, anielskie itp. są moim narzędziem, którym posługuję się od lat i za pośrednictwem, którego widzę wyraźniej i dalej. Moimi klientami są osoby w każdym wieku, odmiennych płci, różnych sfer społecznych i zawodów. Wszystkich ich łączy zagubienie i wątpliwości, co do stanu zdrowia, wyborów zawodowych, relacji partnerskich.... Korzystając z mojego daru szukają pomocy i porady.