Numerologia

Numerologia

| Autor:

Liczby towarzyszą nam od tysięcy lat, niezależnie od tego, jaką wyznajemy religię, gdzie mieszkamy, jaki mamy kolor skóry. Ilość powtórzeń praktyk medytacyjnych u buddystów, liczba przykazań u chrześcijan, określenie ilości zabiegów higienicznych przed modlitwą w islamie i setki innych zachowań ludzi związanych jest z liczbami i ukrytą w nich mocą, naszymi o niej przekonaniami. Jeśli trwa to od tysięcy lat, od setek pokoleń, dlaczego nie poznać, choć rąbka tej wiedzy?

Sztuka numerologii

Dla jednych kojarzy się z wróżbami, dla innych z rodzajem sztuki, dla jeszcze innych to po prostu techniki psychologiczne. Osoba zajmująca się numerologią nazywana jest numerologiem i w pewien sposób łączy wszystkie te wymienione działania. Wykorzystując znaczenie liczb, numerolog rysuje przed nami obraz tego, co najprawdopodobniej przytrafi nam się w życiu, czyli w pewien sposób jest wróżbitą. Wyjaśnia nam, dlaczego nasze reakcje na wydarzenia, które nam się przytrafiły, są takie, a nie inne i ma to podłoże psychologiczne. Potrafi uzmysłowić nam konieczność zmian lub możliwości zmian w naszym życiu, które sprawią, że stanie się ono lepsze, piękniejsze i jest to w pewnym stopniu sztuka. 

Od wieków, ludzie zajmujący się numerologią stawiają sobie za cel odpowiedzi na podstawowe pytania, czym jest świat, jak go wytłumaczyć, jaka przyszłość czeka ludzi lub pojedyncze jednostki. W wyniku tych poszukiwań numerolodzy doświadczają, jak niezwykła jest rola liczb w naszym rozwoju osobistym, partnerskim, czy zawodowym. Numerolog, odczytując język cyfr, stara się dać nam wskazówki, co do możliwości przeprowadzenia zmian we własnym życiu, lub zatrzymaniu się i poczekaniu z nimi, na lepszy czas, na lepszy okres w naszym życiu. Dzięki liczbom numerolog potrafi nie tylko przewidywać, ale też odczytywać to kim jesteśmy, jakie mamy cechy charakteru i osobowości, jaki jest nasz portret osobisty, gdzie leżą nasze silne i słabe strony. Osoby świadome znaczenia liczb potrafią zmienić swoje życie, lepiej funkcjonują w związkach, w pracy, są zdrowsze, spokojniejsze i dzięki temu szczęśliwsze.

Na czym polega numerologia?

Numerologia polega na swoistej wierze w mistyczną relację między liczbami, a różnorodnymi wydarzeniami w życiu człowieka. Przypisuje ona znaczenie poszczególnym liczbom, które wyznaczają naszą drogę życiową. Każdy z nas może dokonać takiej analizy dzięki dacie urodzenia, której cyfry i liczby tworzą pewien kod, mówiący o naszej osobowości. Numerologia, analizując liczby, szuka także wrzośców dla biznesu, po które sięgają przedsiębiorcy, szuka wytłumaczenia dla wydarzeń zaistniałych i przewiduje te, które mogą nadejść. 

Znaczenie poszczególnych liczb

W numerologii liczby dzieli się na podstawowe, do których należy 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz liczby wtórne, podliczmy 10, 11, 12, 13 itd. Kalkulacje numerologiczne doprowadzają najpierw do znalezienia podliczby, następnie do podliczenia liczby podstawowej, które dostarczają nam już konkretnych informacji. Wśród podliczb wyróżniamy liczby mistrzowskie 11, 22, 33.

Oto znaczenia tych liczb:

 • 1 Indywidualizm - jestem we wszystkim pierwszy, jestem przywódcą. To dobre osoby na stanowiska kierownicze, często niecierpliwe, potrafią być w związkach, ale również dobrze działają same jako single.
 • 2 Partnerstwo - jesteśmy razem, liczy się przyjaźń, jestem wrażliwy na krzywdę. To osoby skupione na relacjach z rodziną, przyjaciółmi. Poświęcają się w związkach, nie bronią swoich racji.
 • 3 Kreatywność - tworzę, widzę świat w jasnych barwach, jestem odporny na krytykę. Osoby spod trójki to dusze towarzystwa, są wybredne nie tylko w miłości, są bardzo aktywne, odnoszą często sukcesy w polityce i dziennikarstwie, są bardzo wytrzymałe na trudy.

 

 • 4 Praca - butuję, jestem inicjatorem. To są urodzeni organizatorzy, wcielają w życie pomysły, są towarzyscy. Dążą do osiągnięcia stabilności w życiu.

 

 • 5 Przygoda - eksploruję, poszukuję nowości, nie cierpię stałości. To są prawdziwe wolne duchy, kochają podróże, bycie freelancerami, pasjonują je obce kultury. To są wędrowcy, którzy ciągle czegoś w życiu poszukują.

 

 • 6 Usługa - wspieram, liczy się harmonia i rodzina, liczy się odczuwanie sercem. To ciepłe i stabilne osoby, często spotyka je miłosny zawód. Dążą do związku gdyż czują niepokój będąc same.
 •  
 • 7 Mistycyzm - wierzę, jestem bogaty religijnie, lubię filozofię, działam intuicyjnie. Te osoby trudno funkcjonują w związkach, trudno okazują uczucia i emocje. Często kroczą przez świat samotnie. 
 •  
 • 8 Siła - dowodzę, jestem analitykiem, praktykiem, osiągam cele. Często osoby te patrzą tylko na wygląd lub liczbę zer na koncie, próbują zawładnąć innymi.
 •  
 • 9 Mądrość - nauczam, cenię towarzystwo innych ludzi, poszukuję sposobów na poprawę sytuacji. To osoby, które odnoszą wiele sukcesów, kierują się wyższymi ideami w życiu, podejmują globalne osiągnięcia.
 •  
 • 11 Blask - lśnię, jestem nieugięty w swoich poglądach, mam potencjał. Są to osoby potrafiące spełniać marzenia, czasami popadając przy tym w fobie i lęki. Działają na rzecz innych ludzi, wyższej intencji.
 •  
 • 22 Społeczność - łączę się, potrafię tworzyć coraz lepsze rzeczy dla ludzi, dla świata. To osoby o zdolnościach przywódczych, bardzo zdyscyplinowane. 
 •  
 • 33 Artyzm - tworzę prawdę, pomagam innym, jestem duchowym nauczycielem. To przysłowiowi mędrcy i kapłani, nie koncentrują się na własnych ambicjach a na innych ludziach.

Jak obliczyć swoją liczbę numerologiczną?

Jeśli chcesz odkryć swoją drogę życia, swoją liczbę to wystarczy, że zsumujesz swoją datę urodzenia.do tego momentu, aż uzyskamy cyfrę od 1 do 9. Liczby 11, 22, 33 nie podlegają redukcji, ponieważ są liczbami mistrzowskimi. 

Przykład:

Urodziłem się 10 11 1975 = 1+0+1+1+1+9+7+5 = 25=2+5=7 Jestem siódemką.

Co liczba mówi o Tobie?

Liczba opisuje Twoje cechy charakteru, zdolności lub brak zdolności, mówi, w czym możesz być dobry, a jakich profesji powinieneś unikać. Dzięki niej będziesz wiedział, co sprawi Ci radość i szczęście, a w czym nigdy się nie odnajdziesz, do czego po prostu się nie nadajesz. Liczba potwierdzi tylko to, co sam czujesz, znając siebie i wiedząc, co lubisz, a czego nie. 

Liczby powiedzą też, na co powinieneś zwrócić uwagę, aby stać się lepszym człowiekiem, jakie mogą być Twoje złe cechy charakteru, które będą powodowały, że ludzie odsuną się od Ciebie. Dzięki liczbom będziesz wiedział, co zmienić, a czego nie zmieniać w swoim życiu. 

Czym jest numerologia pasterska i na czym polega?

Numerologia partnerska to nic innego jak porównanie ze sobą naszych liczb i sprawdzenie, czy nasz kod pasuje do kodu drugiej osoby. Bazuje ona oczywiście na dacie urodzenia. Każdy z partnerów oblicza swoją liczbę urodzeniową, a następnie porównuje ją z liczbą partnera. Na tej podstawie można określić, czy nasz cechy charakteru współgrają z cechami naszego partnera, czy będziemy rozumieli się w związku, dążyli do podobnych celów, czy raczej nasze oczekiwania są zupełnie inne. 

Czym jest horoskop numerologiczny?

Jak wiemy liczbę główną, tak zwaną wibrację główną obliczamy z daty urodzenia. Następnie możemy tę liczbę porównywać z dniem tygodnia, miesiącem w roku i na tej podstawie podejmować decyzje, aby coś zrobić lub nie. Niektóre miesiące będą źle oddziaływać na ludzi spod określonych numerów, inne będą korzystne. Ludzie, przede wszystkim numerolodzy, znając zależności między liczbami, potrafią przewidywać, co może się wydarzyć, kiedy warto jest podjąć jakieś działania w życiu, a kiedy lepiej po prostu przeczekać pewien okres. Liczby takie jak miesiące, tygodnie, czy nawet lata przemijają, i przychodzą nowe, korzystniejsze dla nas. 

 

 

« Powrót