Kontakt

Właściciel marki Aurerium.pl
Connect Media Sp. z o.o. 

ul. JANA MATEJKI 42/2 
87-100 Toruń


e-mail: biuro@connectmedia.pl

Connect Media Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000599050, NIP:5272758179, REGON: 363638454, o kapitale zakładowym w wysokości 5.100,00 zł.