Karta Tarota.: Eremita

Karta Tarota.: Eremita

| Autor:

Karta Eremita znana, jako karta pustelnika jest IX. kartą w Wielkich Arkanach. Przedstawia ona doświadczonego życiowo starszego mężczyznę przywdziewającego szatę. Ma on pochyloną głową, a w dłoni trzyma pochodnie, która przywodzi na myśl mądrość i oświecenie.

Karta Eremita  w pozycji prostej

Kartę Eremita w pozycji prostej można interpretować zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. Może ona mówić zarówno o ogromnej wiedzy, poszukiwaniu prawdy wewnątrz swojej duszy, jak i zdolności do wyrażania siebie. Z drugiej strony karta może wskazywać na chęć bycia w izolacji i zmaganiu się z uczuciem lęku.

Karta Eremita  w pozycji odwróconej

Karta Pustelnika ma z kolei przesłanie jednoznacznie negatywne. Można ją interpretować jako głęboki lęk przed odrzuceniem oraz problemami i tendencją do unikania konfrontacyjnych sytuacji z tego powodu. Świadczy ona o problemach w relacjach międzyludzkich, które mogą wynikać z podejrzliwości, braku zaufania, chłodu, czy nadmiernej ingerencji w życie danej osoby. Wskazuje ona również na tendencje do uciekania od problemów życia codziennego w świat fantazji. Może ona również zwiastować niepowodzenia.

Karta Eremita w układach o miłości

  1. karta wskazuje przede wszystkim na większe oddalenie od drugiej połówki. Wskazuje ona na to, że dana osoba pragnie skupić się na swoich osobistych przeżyciach. Z tego względu partnerzy mogą odczuwać poczucie osamotnienia, a także przebywać w swego rodzaju separacji. W takiej sytuacji może pojawić się brak poczucia zrozumienia ze strony partnera. Z drugiej, bardziej pozytywnej strony Karta Pustelnika może oznaczać, że bliska osoba będzie respektowała zwiększoną potrzebę samotności i wykaże się cierpliwością w tym zakresie.

Karta Eremita w układach o w pracy/finansach

Jeśli chodzi o kwestie zawodowe, karta Eremita jest niezwykle pożądana. Osoba zatrudniona na umowie o prace może spodziewać się otrzymania wyczekiwanego awansu. Dla przedsiębiorców stanowi ona wskazówkę, że powinni otworzyć biznes związany ze sprzedażą antyków. U osób starszych mogą zwiastować przejście w niedalekiej przyszłości na emeryturę.

Karta Eremita w układach o zdrowiu

Niestety w kontekście zdrowia karta Pustelnika może świadczyć o wystąpieniu wszelkiego rodzaju chorób typowych dla wieku podeszłego. W szczególności chodzi o takie choroby jak demencja, czy Alzheimer. Z drugiej strony może ona oznaczać choroby o podłożu psychicznym i układu pokarmowego dotyczące w szczególności jelit i podbrzusza.

« Powrót