Karta Tarota : Sprawiedliwość

Karta Tarota : Sprawiedliwość

| Autor:

Karta Sprawiedliwość została oznaczona numerem XI. Przedstawia postać kobiety, która trzyma wagę o dwóch szalach. Jest to osoba z zasłoniętymi lub zamkniętymi oczami. Karta mówi głównie o tym, że działania człowieka oceniane są według systemu wartości. Umożliwia on odróżnienie dobra od zła. Jest pomocny w wyciąganiu wniosków oraz stawianiu osądów. Karta ta pokazuje, że nadrzędnymi wartościami w życiu każdego człowieka powinny być równość, sprawiedliwość oraz uczciwość.

Karta Sprawiedliwość w pozycji prostej

W tym położeniu symbolizuje ona harmonię, równość i integralność. Mówi o racjonalnym elemencie ludzkiego życia. Według tej karty surowe zasady oraz własna moralność pozwalają na kreowanie rzeczywistości swoimi rękami. Dzięki równości i uczciwości każdy człowiek otrzyma godne życie. Karta poucza, że należy wyciągać wnioski z przeszłych wydarzeń oraz działalności. Działanie takie sprawi, że możliwe będzie osiągnięcie celów zarówno własnych, jak i osób najbliższych.

Karta Sprawiedliwość w pozycji odwróconej

Odwrócona karta Sprawiedliwości świadczy o fałszu, kłamstwie, chaosie i bezprawiu. Może zapowiadać poczucie oszukania, krzywdy, krytyki lub nierówności. To także ryzyko pojawienia się bezpodstawnych oskarżeń, które wpłyną na samoocenę. Karta ta jest informacją, że jedynie zachowanie zdrowego rozsądku i powstrzymanie się od gwałtowności, gwarantuje pozytywne rozwiązanie sytuacji.

Karta Sprawiedliwość w układach o miłości, uczuciach

W miłości karta ta informuje o pojawieniu się osoby mądrej i prawej, dla której sprawiedliwość ma bardzo duże znaczenie. Niestety nie zawsze jest to dobra zapowiedź, ponieważ nadmiar tego typu cech może doprowadzić do zbytniego analizowania zachowań oraz unikania spontaniczności. Karta Sprawiedliwość może być także przestrogą przed zbytnim zagłębianiem się i rozmyślaniem nad cechami drugiej osoby.

Karta Sprawiedliwość w układach o w pracy, finansach

W strefie finansów oraz pracy karta ta zapowiada pozytywne zdarzenia. Może oznaczać awans lub pozytywną realizację planów biznesowych. W niedalekiej przyszłości może pojawić się podwyżka lub innego typu napływ dodatkowej gotówki. Jeśli jednak wymaga tego akt sprawiedliwości, to możemy zostać obciążeni dodatkową pracą.

Karta Sprawiedliwość w układach o zdrowiu

Pojawienie się tego symbolu w układzie o zdrowiu, może oznaczać mającą nastać harmonię. Najczęściej dotyczy ona ciała i duszy. Zapowiada także rozwiązanie dotychczasowych problemów, postawienie diagnozy, wyjaśnienie sytuacji. To równoznaczne z poprawą stanu zdrowia lub ustabilizowaniem choroby. Zdarza się jednak, że karta ta wskazuje na pojawienie się problemów z nerkami, trzustką lub śledzioną. Nakazuje zwrócenie o uwagi na wskazane narządy. 

« Powrót