Sennik: Lampa

jeżeli lampa która pojawia się we śnie samoistnie gaśnie- to ostrzeżenie- powinieneś zadbać o swoje zdrowie; jeżeli lampa jest już zgaszona spodziewaj się pokrzyżowania twoich planów; gaszenie lampy przez osobę śniącą to zwiastun zakłócenia spokoju osoby z najbliższego otoczenia; stłuczona lampa jest symbolem straty- bądź ostrożny i uważny; zapalenie lampy to pozytywny zwiastun- może oznaczać dobrze pokierowaną karierę lub radość sprawioną innej osobie;